Stressmanagement / HeartMath

In het dagelijkse leven is iedereen onderhevig aan stress. Omdat de huidige maatschappij steunt op pijlers als presteren, goed voorkomen, stiptheid, ambitie en materiele welstand, is het ook niet verwonderlijk dat stress meer en meer het probleem van deze tijd wordt. Autofiles, een trein die vertraging heeft, een baby die voortdurend huilt, een zoon of dochter in de puberteit, hoge woonlasten, geluidsoverlast....iedereen kent wel voorbeelden van kleine en grote alledaagse gebeurtenissen die tot stress leiden.

Stress is de belasting die je lichaam en geest ondervinden als reactie op bepaalde gebeurtenissen. Op zich is stress een normale reactie van je lichaam en heeft het de functie om goed te kunnen reageren op elke situatie of verandering. Een beetje stress is niet erg, dat helpt juist om goede prestaties te leveren. Echter als stress te lang aanhoudt, gaat dat ten koste van je veerkracht en kan dat aanleiding geven tot klachten en signalen.

Een leven zonder stress is niet mogelijk, maar we kunnen wel beter leren omgaan met de dingen die stress bij ons oproepen.

HeartMath Institute (gevestigd in Californie, USA) heeft een methode ontwikkeld waarbij je leert hoe je zelf je lichaam en geest kunt kalmeren. Je krijgt daardoor weer overzicht over je situatie en weet hoe je het beste kunt reageren. Deze methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek i.s.m. neurologen en cardiologen en maakt gebruik van een computerprogramma, het EmWave Desktop-programma. Met dit programma kun je zien wat de invloed van stress is op jouw hartritme: door stress wordt je hartritme chaotisch. Je ziet ook meteen wat het effect is van de oefeningen die je gaat leren: je hartritme wordt rustiger en harmonieuzer (coherenter), dit leidt tot vermindering van stress en meer veerkracht. De oefeningen zijn simpel en direct toepasbaar in de praktijk. 

Er zijn door HeartMath diverse geprotocolleerde trainingsprogramma's ontwikkeld, waaronder het  Stress Reductie Programma. Bij De Burggraaf worden de technieken van HeartMath binnen een behandeling fysiotherapie toegepast, bv als stress belemmerend werkt voor het herstel van klachten of wanneer bij pijnklachten stress een grote rol speelt.
Daarnaast is het mogelijk om het geprotocolleerd HeartMath Veerkracht Programma te volgen, dit programma wordt door het Livvit pakket van Zilveren Kruis Achmea 100% vergoed. Verder is het mogelijk om via werkgever vergoeding voor dit programma te verkrijgen. Het HeartMath Veerkracht Programma staat op zich en valt niet onder een behandeling fysiotherapie.

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen Meer weten?