CRAFTA® Therapie/ Kaakfysiotherapie

De CRAFTA® therapeut is een fysio/manueel therapeut die gespecialiseerd is in de behandeling van klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. CRAFTA betekent Cranio Faciale Therapy Academy, dit is een post-HBO opleiding gericht op het behandelen van pijn en stoornissen in het gebied van hoofd, hals, kaak en nek.

De CRAFTA® therapeut kan klachten onderzoeken en behandelen zoals:

  • kaakpijn, knappende kaak, kauwstoornissen, moeite met openen/sluiten mond
  • kaakklemmen, tandenknarsen, stoornissen in het contact tussen boven- en onderkaak
  • hoofdpijn als gevolg van stoornissen in de nek-, kaak-, hoofd- en halsregio of op zichzelf staand
  • gezichtsasymmetrie
  • oogbewegingen, oogpijn, functionele oogklachten en coordinatie daarvan
  • oorsuizen/tinnitus (verbonden met kaak- en nekbewegingen of stressgerelateerd), atypische oorpijn
  • evenwichtsstoornissen, duizeligheidsklachten
  • aangezichtspijn en aangezichtsverlamming (facialis parese)
  • nekpijn
  • ​globusgevoel (gevoel van brok in de keel), slikklachten

Na een uitgebreide intake bestaande uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek wordt uw klacht in kaart gebracht en een behandelplan opgesteld. Het lichamelijk onderzoek bestaat onder andere uit een functieonderzoek van het kaakgewricht, de schedel, de spieren in het hals en kaakgebied en de zenuwen in het schedel - en gezichtsgebied. Ook andere regio's zoals wervelkolom, schoudergordel en heupen worden zo nodig onderzocht. Daarna wordt met u besproken wat de opties zijn. Mocht een behandeltraject worden gestart dan is de verwachting dat binnen 4-6 behandeling een duidelijke verbetering van uw klacht optreedt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen Meer weten?