Acceptance & Commitment Therapy

Er is in toenemende mate bewijs dat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) het emotionele , fysieke en sociale functioneren van patienten met chronisch pijn kan verbeteren. ACT richt zich nadrukkelijk niet op het verminderen van de pijn of de stress, of op het veranderen van de frequentie en/of inhoud van disfunctionele gedachten.

ACT probeert daarentegen het functioneren van de patient te verbeteren door het wijzigen van de impact van chronisch pijn en andere symptomen door acceptatie en mindfulness methoden. Dit wordt bereikt door het vergroten van de psychologische flexibiliteit van de patient.
Onder psychologische flexibiliteit verstaat ACT:  

" het vermogen om effectief te handelen in overeenstemming met persoonlijke waarden en doelen, ook al zijn er potentieel verstorende gedachten of gevoelens aanwezig" 

Psychologische flexibiliteit is binnen ACT een functie van zes onderling samenhangende therapeutische processen: acceptatie, cognitieve defusie, aanwezig zijn, zelf als context, beschrijven waarden kompas en commited handelen.

Bij de ACT komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: pijneducatie, hoe gaat u om met pijn, mindfulness- en ademtechnieken, waarden: wat vind je echt belangrijk in je leven, waardengericht leven i.p.v. pijngericht leven, acceptatie.

filmpje ACT metafoor

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen Meer weten?