Kinder-manuele therapie

Kinder-manuele therapie is een subspecialisatie van manuele therapie. De kinder-manuele therapeut is specifiek geschoold voor het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 - 18 jaar.

De kinder-manuele therapeut behandeld zuigelingen (0-1), peuters/kleuters (1-4), basisschoolkinderen (4-12) en adolescenten (12-18).

Kinder-manueeltherapie bij een zuigeling kan de aangewezen behandelmethode zijn als er een beweegfunktiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling is. Een aanwijzing hiervoor kan zijn, indien de zuigeling een voorkeurshouding heeft (hoofdje langdurig naar 1 kant gedraaid) en/of overstrekken. Ook een afwijkend of onrustig slaappatroon (meerdere keren per nacht huilend wakker worden) kan een aanwijzing zijn voor een beweegfunktiestoornis in de nekwervelkolom.

Er worden in de kinder-manueel therapeutische behandeling enkel zachte mobiliserende technieken gebruikt, deze worden veelal toegepast in het bovenste deel van de nekwervelkolom. De kinder-manuele therapeut werkt samen met de kinderfysiotherapeut, zij kan de motorische ontwikkeling van uw kind goed beoordelen, daarnaast juiste adviezen en oefeningen geven en, in geval van een schedelassymetrie, de vervorming van de schedel meten en monitoren. Meer over de behandeling van de zuigeling kunt u lezen onder HCFS 0-1

Buiten de zuigelingen behandelen kinder-manuele therapeuten tevens kinderen in de leeftijd van 1-18 jaar voor wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling. In combinatie met deze klachten, is er regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen op zich staand, zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manuele therapeut te raadplegen, echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven nekproblemen, dan is het zinvol de kinder-manuele therapeut te raadplegen. Meer over de behandeling van kinderen (1-12) en adolescenten (12-18) kunt u lezen onder HCFS 1-12 en KMT 12-18.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen Meer weten?